Flexibel litiumbatteriteknik

Framtidens utmaningar behöver energilagring. Det produceras mycket solenergi på dagen men vi vill alla tända lampan på natten. Det behövs starka effektlösningar för att snabbladda elbilar, hantera effekttoppar i hus samt kunna klara viktiga funktioner om elnätet inte finns tillgängligt. Med energilagring kan både lokala utsläpp minskas och den ökade effektiviteten ger oss lägre koldioxidutsläpp och minskad global uppvärmning.

x

LIONBRIX systemet används för bland annat följande applikationer inom stationär kraft

Inom stationära segmentet erbjuder vi samma unika modularitet. Det ger våra kunder möjlighet att bygga som det passar med valbara systemspänningar och kapaciteter. Montering sker enkelt i standardskåp med färdiga kablar och diagnos- och servicesystem. BRIX-modulerna finns i olika kapaciteter och egenskaper men alla har de den höga systemsäkerheten och enkelheten gemensamt. Våra kunder är ofta systembyggare som levererar färdiga system till slutkunder. Det ger dem korta ledtider och mindre kapitalbindning samt att de kan optimera systemet till fördel för användarna.

x

Solenergilagring

Med LIONBRIX kan solens energi enkelt tas om hand. Bygg dina unika lösningar med färdiga komponenter. Lösningen blir alltid kostnadseffektiv.

Telecom

Maximera din tillgänglighet i telecom-systemet med en integrerad LIONBRIX-lösning. Det finns alltid plats för ett modernt system med lång livslängd.

Kapa effekttoppar i byggnader

Det finns mycket att vinna på att låta ett starkt batteri kapa effekttoppar för att få ner belastningen på elinstallationer och ledningar. Det går även att hjälpa elnätet att snabbladda elbilar på ett enkelt sätt med LIONBRIX.

Avbrottsfri kraft

Att alltid ha tillgång till elnätet är ofta ett måste för kritiska applikationer som sjukhus och ledningscentraler. Med LIONBRIX bygger du lätta och kompakta lösningar med stor tillgänglighet.

Torbjörn Sundström

vVD och CMO

+46 735 452721

E-post till kontaktperson >

Webbsida >

Dag Lundström

VD och CTO

+46 708 987400

E-post till kontaktperson >

Webbsida >